Bra att veta

ALLMÄNT/GENERAL:

Vänligen notera att alla våra gäster är +15 år

Vi kan i dagsläget tyvärr inte inhysa husdjur

AVBOKNINGSREGLER:

Fram till 3 dagar före ankomst – fri avbokning

Om avbokning mindre än 3 dagar före ankomst debiteras en natt

GENERAL:

Please note that all our guests are + 15 years of age

We currently don’t accept pets

CANCELLATION:

Until 3 days to arrival – no charge for cancellation

If cancellation less than 3 days before arrival you will be charged for one night